בית ספר גיורא יוספטל
בית ספר יסודי ממלכתי

כתובת: קרן היסוד 26 מגדל העמק
שם המנהלת: רינת שפטניצקי.
שם יו"ר ועד פעולה:
מספר תלמידים: 230
מספר מורים: 22
מספר כיתות: 9 + כיתת גן.

חזון בית הספר:
בית הספר הוא ארגון העוסק בחינוך ובטיפוח של בני אדם צעירים ושונים זה מזה. אנו בבית הספר רואים את התלמיד במרכז. המיקוד בתלמיד הוא ביטוי לאכפתיות ולדאגה. בית הספר שואף לתת מענה לכל אחד ואחת מתלמידי בית הספר ומחויב להצלחתו של כל תלמיד ותלמיד בתחומי הלימודים, החברה והרגש. מילות המפתח להצלחה הם: שיתוף, אמון, תקשורת וחדשנות.
התקשוב בבית הספר הוא חלק מתהליכים מערכתיים בתחום הארגוני- ניהולי, בתחום הפדגוגי ובתחום החברתי. השליטה במיומנויות התקשוב נהפכה לדרישה בסיסית, השימוש בטכנולוגיית המידע בתרבות עתירת תקשוב היא כיום צורך הכרחי. מטרתנו לשזור את הפדגוגיה בתקשוב באופן מושכל.
בית ספרינו מאמין ביכולת של כל תלמיד "לא מוותרים לכם לא מוותרים עליכם"- השאיפה שלנו לתת לכל ילד הזדמנות להצליח ולהגיע להישגים לימודיים ראויים.
הלמידה המתוקשבת תאפשר את קידומם של התלמידים המתקשים ותיתן מענה גם לתלמידים המצטיינים באותה שעה. בסביבה טכנולוגית מתוקשבת התלמידים ייחשפו למקורות ידע רבים ויצטיידו בכלים ובמיומנויות שיעזרו להם לנהל את חייהם בהתאם לדרישות המשתנות בחברה.
לב ליבו של החינוך הוא ביצירת מוטיבציה בקרב התלמידים, למורה חשיבות רבה בעיני הילד, הוא מהווה מקור השראה עבורו ויכול לגרום לשינוי. יחס אישי לילד, עידוד והעצמה הם בבסיס ההוראה.