חדר מחשבים בית ספר הנשיא

פרופיל בית ספר הנשיא בת ים

כתובת: רחוב ליבורנו 17 רמת הנשיא בת ים
שם המנהלת: לבנה דבש
שם יו"ר ועד פעולה: שמואל בלנק

מספר תלמידים: 283
מספר כיתות: 14
צוות בית הספר: 26

חזון בית הספר:
בית ספר "הנשיא" למדעים ואומנויות מאמין כי
קידום הלומדים בו במדעים ואמנויות יאפשר לכל
ילד וילדה לזכות בנקודת פתיחה חזקה יותר להצלחה
לימודית ואישית בתיכון ובחיים.

הדרך בה אנו בוחרים היא העצמת כל ילד
וילדה בדרך המתאימה להם תוך התחשבות
בייחודיות של כל תלמיד ותלמידה.

לכן בית הספר שם דגש על טיפוח החוזקות של
כל ילד וילדה, חיזוק הסקרנות והלמידה
העצמאית ובכך מקדם את המצוינות האישית.