בית ספר הרצל בת ים
מודל חינוכי-עירוני 
כתובת: הדקל 5, שכונת הנשיא, בת ים
שם מנהל בית הספר: איציק נקר.

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 320 תלמידים
מספר הכיתות: 12 כיתות רגילות + 2 כיתות חינוך מיוחד
מספר מורים: 30
מתנדבים ושותפים לדרך: ג'וינט, משרד החינוך, מקום בלב, מתנ"ס עופר.


תכניות ייחודיות:

* תכנית מקום בלב –שנה שלישית בתרומת הג'וינט ומשרד החינוך.
* שילוב הוראה מתקנת 3 פעמים בשבוע.
*תכנית העצמת הורים וסבתות להתמודדות עם קשיי היום יום בשפה רוסית ועברית.
* הנחלת הלמידה המשמעותית בתקשוב.
* הקמת גינה אקולוגית.
* צהרון לגילאי א'- ג' עד השעה 16:30 בעלות סימלית.

חזון חינוכי:
בית הספר מפתח ומעצים את יכולות התלמידים להיות אחראים לעתידם ולעתיד החברה בה הם חיים, על בסיס שלושה ערכים מרכזיים: שייכות, אחריות ומעורבות. בית הספר שואף להעלאת הדימוי העצמי והתייחסות לנפש התלמיד, תוך עבודה ערכית-חברתית. בית הספר מאפשר לתלמידיו עיסוק והתנסות בחשיבה מדעית בסביבה טכנולוגית המותאמת למאה ה-12, מחנך ללמידה משמעותית, חקרנית וחווייתית.

בית הספר מאמין בחשיבות איכות חייו ובריאותו של הפרט, ובתרומה לאורח החיים ולאיכותם של כל השייכים לקהילת בית הספר. בית הספר מחנך לאיכות הסביבה ולמחזור, לחקור את מרכיבי הסביבה הדוממת והחיה, מפתח תכניות העשרה המזמנות למידה בינתחומית. בית הספר מאמין בשילוב בין חקר המדעים לבין קידום הפן הערכי-החברתי-רגשי-פיזי בקרב תלמידיו ובקרב הקהילה. בית הספר מחנך לבריאות הגוף, תזונה נכונה ופעילות ספורטיבית.