פרופיל בית ספר אחווה חיפה

בית ספר יסודי ממלכי
כתובת: רח' קיסריה 20, חיפה
שם המנהלת: מרי סעאדי ח'ל
שם יו"ר ועד פעולה:
מספר תלמידים: 272
מספר כיתות: 13

חזון בית הספר:

בי"ס אחווה ישמש כבית מקבל לתלמידים ולתלמידות הלומדים בו ותשרור בו אוירה של דיאלוג, פתיחות והקשבה.
"אחווה" יחנך את תלמידיו לגלות מחויבות ואחריות כלפי עצמם, להיות מעורבים ולהרגיש שייכים לחברת התלמידים,
לקהילה ולחברה הישראלית על כל מרכיביה.
"אחווה" יקנה לתלמידיו את מיומנויות היסוד של למידה תוך שיתוף פעולה, סובלנות וכבוד הדדי.
"אחווה" יחנך את התלמידים לחשיבה עצמאית, לביקורתית וליצירתית תוך עידוד סקרנותם בסביבה התקשורתית,
המעודכנת ועתירת הטכנולוגיה שישנה כיום.
אחווה יקנה לצוות ההוראה כלים ויכולת לגוון ולהעשיר את דרכי ההוראה שלהם.