בית ספר מקיף רמות
חטיבת ביניים + חטיבה עליונה
כתובת: רח' קרן היסוד 12 בת-ים
שם המנהלת: סמדר כהן
שם יו"ר ועד פעולה:
מספר תלמידים: 1178
מספר מורים: 142
מספר כיתות: 51

 

חזון בית הספר:
"רמות" מהווה בית חינוך המאפשר לתלמידיו להגשים את עצמם, להתפתח ולמצות את יכולותיהם, באווירה מכבדת ומכילה.
בבית הספר יושם דגש על חינוך אישי, כבוד הדדי ותחושת שייכות ושותפות מלאה של הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם.
"רמות" יקדם התפתחות ומצוינות אישית של כל תלמיד באפיקים מגוונים בהתאם לחוזקותיו ושאיפותיו האישיות, יטפח את
תלמידיו לגלות אחריות אזרחית וחברתית ויכשירם כבוגרים ערכיים המודעים לסביבתם, לזהותם הישראלית והיהודית.
בית הספר מודד מעורבות של התלמידים בעיצוב אורחות החיים הבית ספריים, ומעודד יזמות של תלמידים ומורים.