בית ספר נופים
בית ספר יסודי ממלכתי
כתובת: קריית חינוך 6 מגדל העמק
שם המנהלת: לילי נודל
שם יו"ר ועד פעולה:
מספר תלמידים: 514
מספר כיתות: 42

חזון בית הספר:

בית ספר "נופים" מהווה סביבה חינוכית, לימודית, חברתית וערכית, המטפחת את תחושת השייכות לעם היהודי ולמדינת ישראל מכשירה את התלמיד לחיים בעולם העדכני, תוך יצירת דיאלוג מכבד בין כל באי בית הספר. הנחת היסוד של בית הספר היא שכל תלמיד יגיע בשמחה וירצה ללמוד בו, יקבל סיוע ברכישת כלים שיסייעו לו להגשים את מטרותיו. לפיכך, בחרנו להתמקד בלמידה משמעותית ומבוססת פרויקטים הפותחת בפני התלמידים נתיבים חדשים.