בית ספר סיני בצעדת יום ירושלים7

בית ספר סיני, רחובות.

כתובת: כוכבי דויד 9 רחובות

שם המנהל: עמנואל צברי
שם יו"ר ועד פעולה: ערד נבט.

מספר תלמידים: 300

מספר עובדי הוראה: 30

חזון בית הספר:

"בכל דרכיך דעהו" זוהי פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויים בה (ברכות ס"ג) משנת החמ"ד המשקפת את התפיסה הציונית הדתית משתלבת בכל תחומי דעת ובחינוך החברתי, מתוך תפיסה המשלבת "תורה עם דרך ארץ".

1. צוות ביה"ס שואף ופועל למען אקלים חינוכי מיטבי ע"י הגברת תחושת המוגנות, מניעה וצמצום אלימות וקיום דיאלוג משמעותי.
2. ביה"ס פועל להביא כל תלמיד למיצוי יכולתו האישית לקידום ההישגים האישיים והבית ספריים, תוך שאיפה למצוינות.
3. ביה"ס פועל ליצירת מרקם חברתי משותף, תוך שימת דגש לסובלנות וקבלת האחר.
4. צוות ביה"ס פועל להגברת שיתופי הפעולה עם ההורים, תוך ראית המטרה החינוכית המשותפת.
5. במסגרת החינוך לערכים ולמורשת ישראל, בהלימה לדגשי משרד החינוך, ותוך שימת דגש על עידוד התנדבות, יפעל ביה"ס לחינוך לקיימות- מתן כבוד ושמירה על הסביבה הטבעית והאנושית.