בית ספר עליזה בגין
בית ספר יסודי ממלכתי
כתובת: סיגלית 1 מגדל העמק
שם המנהלת: דורית כהן
שם יו"ר ועד פעולה:
מספר תלמידים: 329
מספר מורים: 30
מספר כיתות: 14

חזון בית הספר:
בית הספר ייפתח וידגיש מצוינות בתחומי הדעת והחברה מתוך התייחסות לשונות שבין תלמידיו.
מורה בית הספר ינחה וילווה את התלמיד תוך דיאלוג מתמיד, יספק הזדמנויות ללמידה ולהצלחה, יזהה ויפתח כישורי לומד שיאפשרו לתלמיד להתמודד עם עולם טכנולוגי עתידני ומשתנה.
בוגר בית הספר יפתח וירכוש כלים ומיומנויות לחשיבה מסדר גבוה וללמידה עצמאית מבוקרת ואיכותנית. בוגר ביה"ס יהיה סובלני ובעל יכולת לקבל את השונה מתוך כבוד הדדי.
ההורים יהיו שותפים לעשייה הבית ספרית ויעניקו לילדיהם את ערכי המעורבות החברתית והאזרחות הפעילה.