חצר בית ספר גואטמלה ירושלים

 

בית הספר קהילתי לאמנויות גואטמלה.
בית ספר יסודי – ממלכתי לכיתות א'-ו'.

כתובת: שכונת קריית מנחם, ירושלים.

שם מנהל/ת בית הספר: רוני אוחנה

יו"ר ועד פעולה: זיו שמר

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 185
מספר הכיתות: 9
מספר מורים: 18
מתנדבים ושותפים לדרך: 41

חזון חינוכי:

ביה"ס שואף להיות מסגרת חינוכית וערכית
לילדי הקהילה.
להוות ביה"ס קהילתי ולשלב אומנויות לצד למידה.
היעד של ביה"ס הוא לשמש דוגמא פדגוגית
המבוססת על ערכים הומניסטים, כבוד האדם
וצדק חברתי, הנשענת על מחשבה יצירתית
ורגישות אסתטית באמצעות לימוד אומנויות.
תשומת לב מיוחדת תינתן לשילוב ההורים
בחזון הפדגוגי של בית הספר ולשיתופן באופן
אקטיבי.