תלמידי מוריה ביום הוקרה למתנדבים 3

שם ביה"ס – מוריה.
כתובת: עולי הגרדום 2, חדרה.

שם מנהלת בית הספר: אירית חיים.
יו"ר ועד פעולה: יואל פלדשו

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 350
מספר הכיתות: 16 (3 כיתות חנ"מ).
מספר אנשי צוות: 35

מתנדבים ושותפים לדרך: 40

חזון חינוכי:

בחזון הבית ספרי מושתתים אבני היסוד של ראיית רווחת התלמיד. פיתוח
יכולותיו, הישגיו, כישוריו ואמונתו בכוחותיו. מימוש חלומותיו בהווה ובעתיד
והכשרתו להיות בוגר אחראי המכלכל צעדיו בתבונה ומנהל את חייו באופן
עצמאי, ערכי וראוי.
האתגר המרכזי הוא שביה"ס ישמש "אבן שואבת" ו"מרכז חינוכי-חברתי"
משמעותי בחיי התלמידים והקהילה וימנף את העשייה הרבה והאמביציה הגדולה
של אנשי הצוות לכדי הצלחות ותפוקות מוגברות התואמות את ההשקעה.

ביה"ס מוריה מקיים תרבות של:
למידה מבוססת חוזקות שמשמעותה, מתן דגש על זיהוי חוזקות התלמידים,
המורים וכל באי ביה"ס ויצירת פלטפורמות לפיתוח החוזקות, מיצוין והעצמתן בכל אורחות החיים –
הפדגוגי, החברתי, הרגשי – וכן קיום של "רשת חברתית" לומדת ומתפתחת בתוך ביה"ס ומחוצה לו.