בית ספר קוממיות פרדס כץ

 

בית ספר הממלכתי "קוממיות"

כתובת: רחוב בגין 23 בני-ברק

שם המנהל: רותי צוריאל.

שם יו"ר ועד הפעולה: פאני וגיל בייסלר.

מספר תלמידים: 193

צוות בית הספר: 29

מספר המתנדבים : 350

חזון חינוכי:

בית הספר יהווה עוגן מרכזי בחיי התלמידים ויעניק לכל אחד מהם חינוך

איכותי ושוויוני.

בית הספר יספק לתלמידים מרחב אפשרויות לפיתוח הפוטנציאל האישי,

תוך מתן מענים בתחום הפדגוגי, הרגשי והחברתי–תרבותי באמנויות,

ספורט ומדעים.

בית הספר יפתח בפני התלמידים הזדמנויות לרכישת השכלה וכישורי

חיים, יכשיר ויעצים אותם לקראת המעבר לחטיבת הביניים.

בית הספר יפעל לשילוב ההורים והקהילה בסוגיות חינוך ורווחה של

ילדיהם ויפתח תכניות העצמה עבור ההורים.