נבחרת הרצוג במרתון תל אביב

 

שם ביה"ס – הגימנסיה ע"ש חיים הרצוג.
ביה"ס למדעים ולאמנויות.
כתובת: שכונת תל גיבורים חולון.

שם מנהלת בית הספר: שמואל קינן.
יו"ר ועד הפעולה: שמעון ברט.

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 1,100.
מספר הכיתות: 37.
מספר אנשי צוות: 116.

חזון חינוכי:

הדגשים המרכזיים בחזון הבית ספרי הם:
תפיסת התלמיד כאדם מעבר להיותו לומד.
מימוש הכישורים והיכולות של כל תלמיד, בהתאם לנקודות החוזק שלו ופיתוח כישורי חיים
והתמודדות עם אתגרים. לפתח אזרח האחראי לעצמו, לקהילה ולחברה.
חינוך התלמיד לקראת חיים של לקיחת אחריות, עשייה, מימוש עצמי כאשר
הלמידה היא אמצעי ולא מטרה בפני עצמה.
אנו מדגישים בעשייה החינוכית-ערכית
שלנו את הכבוד לכל אדם באשר הוא תוך קיום דיאלוג בין כל באי קהילת בית
הספר.