תיכון עתידים חולון

שם ביה"ס – עתידים
תיכון שש שנתי ע"ש מ.אלישיב
כתובת: רחוב ההסתדרות 20 חולון.

שם מנהל/ת בית הספר: מארק בבוט.

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 728.
מספר הכיתות: 26.

חזון חינוכי:

חינוך התלמידים כאזרחים מעורבים, כבני אדם בעלי חמלה שתורמים לחברה.
בית הספר כבית חינוך שמכין את התלמידים לחיים גם בהנחלת ערכים
חברתיים, אנושיים, פדגוגיים והכנה בסיסית יומיומית, כדוגמת הכנת לראיון עבודה.
בית הספר המאופיין כבית חם, הנותן לתלמידים לצד מענה לימודי מענים
נוספים רגשיים וחברתיים תוך שימת דגש ללמידה משמעותית והענקת
רלוונטיות לחיי התלמיד.
לביה"ס צוות הוראה מחויב, איכותי, המהווה מודל לחיקוי, יצירתי ובעל יוזמות
היוצר קשר אישי ומשמעותי עם תלמידיו.