חזית בית ספר ראשית בדרום תל אביב

שם ביה"ס – ראשית.

כתובת: רח' התשעים ושלוש 2 תל-אביב

שם מנהל/ת בית הספר: הרב ספי שרמן
יו"ר ועד פעולה: עמי אבן

חזון חינוכי:

ערכי היסוד של בית הספר:
1. חינוך לאורח חיים ציוני-דתי תוך שילוב של תורה עם דרך ארץ.
2. מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
3. טיפוח מצוינות לימודית.

ערכים אלו מיושמים בקרב התלמידים מתוך אהבה, תחושת שליחות ואמונה רבה וחזקה של צוות המורים והמחנכים האוהב והמסור.