מקהלת בית ספר רמז

בית הספר עירוני כללי רמז.
כתובת: רחוב מנחם בגין 4 בני-ברק

שם מנהל/ת בית הספר: ריקי חסקלוביץ
יו"ר ועד פעולה: פאני וגיל בייסלר.

מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 253.
מספר הכיתות: 12
מספר אנשי צוות: 55

חזון חינוכי:

"חנוך לנער על-פי דרכו" (משלי כ"ב, ו').

ביה"ס רמז שואף להביא את התלמיד לאהוב ללמוד ולציידו בכלים שיאפשרו לו מימוש עצמי להשתלבות מיטבית בחברה. זאת ע"י יצירת סקרנות, איכפתיות, קבלת החלטות מושכלת וחשיפה לתחומי ידע נרחבים ועולמות תוכן מגוונים.
ביה"ס פועל להתאמת הלמידה למציאות המשתנה ולהכשרת התלמידים לעידן הטכנולוגי ע"י הקניית מיומנויות המותאמות למאה העשרים ואחת.
ביה"ס שואף להעמקת החינוך הערכי – חברתי לשם טיפוח תבונה רגשית, תבונה שכלית ותבונה חברתית שיסייעו לתלמיד בהתבגרותו ובבגרותו. זאת ע"י הענקת סביבה השומרת על כבוד האדם, מכילה ותומכת המקנה ערכים מוסריים.
ביה"ס שואף לראות את בוגריו אזרחים החיים במדינה יהודית ודמוקרטית, מכירים את מורשתם ומורשת הזולת,
מעורבים בקהילה, פעילים, משפיעים ותורמים לחברה הישראלית.