הגיע הזמן לייצר חינוך רלוונטי

"ההוראות לא שונו," ענה מדליק הפנסים, "זו הבעיה. משנה לשנה הפלנטה מסתובבת במהירות גדולה יותר, וההוראות לא שונו!"מדליק הפנסים של אנטואן דה סנט-אכזופרי היטב לתאר מהי התוצאה כאשר מציאות משתנה וארגון אינו מתעדכן ומשתנה. הלכה למעשה מדליק הפנסים שהוראותיו לא השתנו ו הפך לא אפקטיבי ולא רלוונטי .
השנים האחרונות מעידות כי אנו צועדים לקראת עתיד המאופיין ברמת ודאות נמוכה מאוד ורמת שינויים גבוהה מאוד, היטב לנסח דרווין כי השורד הוא מי שמתאים את עצמו מיטבית לשינוי ולאו דווקא מי שחזק, או חכם יותר. בשנים הבאות יצוצו תופעות רבות הנגזרות מאופי וקצב השינויים, הקורונה היא רק אלמנט אחד מתוכם. על מנהלים להבין שלאור זאת הדחיפות, הופכת מרכיב מהותי. מצב זה מחדד, ביתר שאת, בפני ארגונים, בכל תחום בחיינו, את אתגר הרלוונטיות והאפקטיביות. בהסתכלנו על מערכת החינוך בולטת נכותו של ארגון בית הספר ביכולתו להתמודד עם מציאות המשתנה זו באופן תכוף וקיצוני.המציאות המורכבת והמשתנה בה פועלים בתי הספר, והמורכבות הארגונית הפנימית הגוברת שלהם, מעמידים בפני מוסדות אלו אתגר של שינוי ההתנהלות הארגונית. מנהלי בתי ספר נדרשים לפעול בתנאי אי ודאות, מתקשים לזהות ולאבחן אתגרים והזדמנויות בשיטות המסורתיות, מתקשים לחזות את התוצאות של פעולות שננקטות, ונאבקים לשלוט במגוון תוצרי הפעילויות שבוצעו במסגרת של מערכות יחסים מורכבות.
רבות דובר בשנים האחרונות על הרלוונטיות של בית הספר בהיבט התוכן ודרכי הלמידה וההוראה עבור לומדי דור ה-Z. בראייתי על מנת להשיג רלוונטיות בית ספרית, להשגת מטרות החינוך העדכניות, קיימת חשיבות עליונה לפיתוחו של בית הספר כארגון מסתגל. ארגון בעל יכולת עצמאית מקצה לקצה לשימור הרלוונטיות שלו על מנת לתת מענה מתאים למציאות המשתנה. במצב שכזה בית הספר יהפוך לארגון אדפטיבי. ארגון הבנוי כמערכת אקולוגית פתוחה ודינמית בעלת יכולת להסתגל ולהתאים עצמה למציאות המורכבת והמשתנה. זאת על מנת לייצר למידה טובה יותר – כך שהלמידה תשיג את מטרתה- מתן מענה לאורך זמן למטרות חינוך מתעדכנות.

פוסטים נוספים