יום מעשים טובים, גמנסיה הרצוג, תובנות בחינוך, team8