מה אנחנו עוש׊׉?

על השאלה מה אנחנו, בתובנות בחינוך, עושים, ניתן להשיב  במילה אחת: שינוי. אנחנו פועלים לשינוי ההווה ולא פחות חשוב מכך, לסלילת דרך לעתיד של תלמידות ותלמידים בפריפריה. בכדי לקחת בית ספר הנמצא בפריפריה החברתית / הגיאוגרפית של ישראל ולהצעיד אותו קדימה, דרוש הרבה יותר מאשר רק רצון טוב – צריך מערכת שלמה אשר תלווה את המסע בבית הספר ומחוצה לו ואת זה אנחנו יודעים לעשות באהבה בהצלחה רבה.