בראיון טלפוני עם קרן נויבך מכאן תאגיד השידור הישראלי, קארן טל, מנכ"לית עמותת תובנות בחינוך, מציגה תוכנית ייחודית לאיחוי הפערים בחברה הישראלית – בשעות הבוקר התלמידים לומדים את מקצועות הליבה כגון: אנגלית, מתמטיקה, מדעים וכדומה. לאחר ארוחת צהריים כל בית ספר מעמיק בזהות הייחודית של התלמידים הלומדים בבית הספר.