פרופ' דן בן-דוד הנשיא והמייסד של מוסד שורש

פרופ' דן בן-דוד הנשיא והמייסד של מוסד שורש

ישראל נמצאת היום בצומת דרכים קריטי – אמר פרופ' דן בן-דוד הנשיא והמייסד של מוסד שורש (מכון עצמאי ובלתי-תלוי לחקר מדיניות כלכלית-חברתית), בהרצאה בנושא "החינוך בישראל והשפעתו". לדבריו, ישראל היא חממה לכמה מהחברות העסקיות המתקדמות בעולם ונמצאות אצלנו אוניברסיטאות ברמה הבין-לאומית הגבוהה ביותר. בה בעת, חלק גדול מאוד של האוכלוסייה נשאר מאחור והחלק הזה – רק הולך וגדל.

ממחקרים שנערכו במוסד שורש מתגלה "פער שהולך ומעמיק בין מי שנמצא בחזית הטכנולוגיה לבין מי שנמנה עם קבוצות אוכלוסייה מתרחבות ומקבל כלים ותנאים שאינם מספיקים לעבודה במשק מודרני. פער זה בא לידי ביטוי בשיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בהכנסות וכן ברמה נמוכה של פריון, שהוא הגורם המרכזי ליצירת צמיחה כלכלית בת קיימא. הפער בפריון העבודה בין המדינות המפותחות המובילות לבין ישראל גדל בהתמדה מאז שנות השבעים – עם השלכות כבדות על יכולתה של המדינה לשמור בבית את המשכילים והמיומנים ביותר".

לטענת פרופ' בן דוד, "מדדי העוני הגבוהים ורמות הפריון הנמוכות של ישראל נובעים בעיקר מתשתיות ירודות של הון פיזי והון אנושי. למשל, כמחצית מתלמידי ישראל מקבלים השכלה שאיכותה נמצאת מתחת לזו שבמדינות רבות שאינן מפותחות. ילדים אלה נוטים להשתייך לקבוצות אוכלוסייה שגדלות במהירות הרבה ביותר בחברה הישראלית".

בן-דוד טוען שהממשל חייב להפנים, כי אחד מהאתגרים הבוערים ביותר שעומד בפניו הוא לגרום לכך שהחברה האזרחית תהייה מסוגלת לטפח משק משגשג וחדשני שיוכל לספק לישראל את צרכיה הקיומיים. "הפנמת עובדה זו מחייבת שינוי טקטוני בפרדיגמת הביטחון הלאומי של ישראל. עדיין יש למדינה אחד מבסיסי הידע המצוינים בעולם. השקעות זרות והון סיכון ממשיכים לזרום פנימה בקצב שמדינות מפותחות אחרות יכולות רק להתקנא בו. אך חלון ההזדמנויות לבצע שינוי מובהק בעדיפויות הלאומיות הולך ונסגר במהירות".

ההשכלה משפיעה על פריון העבודה ועל רמת חיים, אז איך במדינה כל כך משכילה כמו ישראל פריון העבודה הוא נמוך?" שואל בן-דוד ועונה "אנחנו עובדים הרבה ומייצרים מעט. ויש לנו אנשים משכילים ומיומנים שאנו שולחים ללמוד בחו"ל אבל למעלה מעשור הם לא חוזרים הביתה".

"צריך לעשות טיפול שורש" אומר בן-דוד "לבנות תנאים סביבתיים חדשים כדי שכל עשירון לא "יברח" מהעשירון שמתחתיו, וכדי שהפערים לא ימשיכו להתעצם. "זה לא מספר שנות הלימוד אלא הידע, ולא התארים אלא היכולת לתרגם את הידע למציאות. עלינו להכין את הילדים להתחרות בזירה הגלובלית".

מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן, אופיין וממדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.

למדריכים של מוסד שורש היכנסו לכאן