"בתוך עולם אי הוודאות שמאתגר כל אחת ואחד מאתנו חשוב שנכין את הדור הבא, תוך חיזוק השורשים והזהות הייחודית שלנו פה בישראל. התוויית הצעדים הראשונים הנדרשים, לצד אסטרטגיה ותוכנית פעולה לטווח בינוני וארוך יאפשרו מימוש הפוטנציאל ומעבר מהמצוי לרצוי."  עירית מוזס, "מתנדבת סדרתית" בפרויקטים קהילתיים' מסבירה על מיזם "הקבינט לחינוך".

הקבינט הציבורי לחינוך, הוא קואליציה של הסכמות המאגדת בתוכה את כלל ארגוני החינוך היציגים במשק וכן ארגוני חברה, תעשייה, צבא וממשל. הקבינט נולד מתוך ההכרה שרק באיחוד הכוחות אפשר לחולל את השינוי המבוקש. חיבור שכזה לא נעשה בישראל עד כה, ובכך טמונה ההזדמנות ההיסטורית ליצירת שינוי אמיתי.

החינוך הוא ערך ואבן היסוד של הרווחה האישית והלאומית גם יחד, המצב הרצוי הוא שמערכת החינוך תהפוך למנוע מרכזי לצמיחה אישית ולהתפתחות המדינה. להשקפת "הקבינט הציבורי לחינוך" כיום הפוטנציאל קיים אבל אינו ממומש.

אבן יסוד לעבודת הקבינט היא ההסכמה שחינוך בונה חברה ובונה כלכלה וככזה הוא מהווה את המרכיב החשוב ביותר בביטחון הלאומי. כדי להוביל מהלך מהותי בחינוך במעשים כמו גם בשיח, נדרשת חשיבה ותכנון ארוך טווח ליצירת תהליך מתמשך גם בעת חילופי ממשלות בדומה לתכניות התר"ש (תכנון רב שנתי) של מערכת הביטחון.  

מטרתו של הקבינט הציבורי לחינוך היא לשרטט חזון ומפת דרכים מקרו-עתידית לפעולתה של מערכת הלמידה במדינת ישראל והפיכתה לאקוסיסטם חינוכי ותחרותי בה הלומד במרכז. 

האתגר 

כיצד אפשר להכין את הדור של היום ואת אלו הבאים אחריהם להשתלבות מיטבית בעולם של שינויים מתמידים?

החזון

בוגר מערכת הלמידה במדינת ישראל צריך להיות בעל יכולות  ומיומנות להשתלב בהצלחה בחברה, בקהילה ובכלכלה- תוך הכרת וביסוס שורשיו וזהותו הייחודית.

למידה היא תהליך מתמשך ואינטראקטיבי שמתרחש בכיתה, בבית ובקהילה. 

מערכת הלמידה צריכה להיות מקור להשראה ולהתפתחות הפוטנציאל של כל לומד באשר הוא/היא לאורך כל החיים.

סיכום:

חברי הקבינט עומלים על גיבוש הסכמות רחבות במטרה להגיע למרץ 2020 (אחרי הבחירות) עם המוצרים הבאים: 

תכנית העשור – מצפן ומפת דרכים לחינוך 2030.

תכנית החומש 2025 –  אשר תגובה בחקיקה שתאפשר לחינוך, כמו למשרד הביטחון, לממש תהליך ארוך טווח. 

תכנון, כבר ל-2021 של שתיים עד שלוש נקודות פריצה  שיהוו את הצעדים הראשונים למימוש בשטח.

"הקבינט הציבורי לחינוך לקח על עצמו משימה שאפתנית לאחד את הכוחות, המאמצים והידע בישראל ובעולם לכדי תכנית אסטרטגית בת עשור לחינוך בישראל בלוח זמנים קצר. זוהי הזדמנות לכל ארגון או שותף להצטרף למהלך ייחודי זה. כל אחד מהארגונים והשותפים ימשיכו בעשייה המרשימה שלהם אך הביחד יניב את השינוי המיוחל." תא"ל במיל. רם שמואלי, מר אבי קמינסקי – מייסדי הקבינט הציבורי לחינוך.