בי"ס אלמוסתקבל – בית ספר חוקר

רקע בית הספר:

❖ מצב סוציואקונומי נמוך:
❖ דירוג 2 מתוך 10 לפי הלמ"ס
❖ אחוז האבטלה מגיע ליותר מ-30%, שכן נשים רבות אינן עובדות.
❖ רוב התושבים מתפרנסים מעבודות חופשיות.
❖ השכלה:
❖ אחוז אקדמאים נמוך ביותר.
❖ מודעות נמוכה להשקעה באדם.
❖ מרקם חברתי:
❖ ג'לגוליה נחשבת לישוב קולט. הרבה משפחות מהגרות, לרוב על רקע סכסוכים. ילדי משפחות אלו עם פער לימודי חברתי שמחייב מענה להבטחת הסתגלותם.
❖ עוני תרבותי: היעדר מסגרות חינוך בלתי פורמאלי.

Back to school. Vector set.

חזון:

קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

School days. Pictogram icon set. School children.

 מטרות נגזרות:

❖ הבנייה משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת של הלמידה המשמעותית
❖ קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21
❖ טיפוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, הבנה מעמיקה, יכולת עבודה בצוות, תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי.
❖ התאמת תוכנית הלימודים, מערכי הערכה ומדידה, תפיסת ההוראה, הכשרה ופיתוח מקצועי.

תמצית סיפור הצלחה:

❖ הפיכת בית הספר היסודי אלמוסתקבל בג'לג'וליה
לבית ספר חוקר, בו החקר הוא חלק מהתרבות הארגונית ומשמש מפתח להצלחה לימודית, חברתית ורגשית

תיאור הקונטקסט החינוכי:

התפתחות התוכנית:

❖ תשע"ג – 90 תלמידים בכיתות ו' + 20 תלמידים בכיתות ה' – סה"כ 110 תלמידים.
❖ תשע"ד – 90 תלמידים בכיתות ו' + 30 תלמידים מכיתות ה' + 16 תלמידים משתי כיתות חינוך – סה"כ 136 תלמידים.
❖ תשע"ה – 80 תלמידים מכיתות ו' + 60 תלמידים מכיתות ה' + 26 תלמידים מחינוך מיוחד – סה"כ 166 תלמידים.

רציונל:

❖ חקר כהזדמנות להתפתחות התלמיד – פיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה, התנסויות בעולמות תוכן מגוונים כמפתח להצלחה לימודית, חברתית ורגשית
❖ חקר כדרך שתואמת את המאה ה-21 – ילדים כצרכני מידע, מורים כמדריכים לצרכנות מידע נבונה
❖ חקר כהזדמנות להתפתחות מקצועית למורים – חוויות הוראה מגוונות
❖ חקר כדרך לשינוי התרבות הארגונית והפיכת בית הספר לארגון לומד
❖ חקר כדרך לעצירת הידרדרות החברה הערבית מבחינת מדע והתפתחות – חזרה לימי הזוהר של המדענים הערבים בימי הביניים
❖ בניית מודלים של חקר בתחומי מדעים וחברה, תוך הדגשת רלוונטיות ומעורבות תלמידים, מורים וקהילה

תמונת מצב:

לפני:
❖ חקר כחלק משיעורי מדעים
❖ חקר בכיתות ו' בלבד
❖ חקר בתחום הלימודי בלבד
❖ השתתפות מורות מדעים בלבד
❖ עבודות חקר ופוסטרים
אחרי:
חקר כחלק מכל מקצועות הלימוד
חקר בכיתות ה'-ו' וכניסה גם לכיתות ד'
חקר גם בתחום החברתי
השתתפות כל חדר המורים
חקר ותוצרים – החממה למשל

logo balon

לפני:
❖ עבודה פרטנית
❖ השתתפות ביריד ארצי
❖ החקר אינו שפה משותפת
❖ שיטות לימוד קונבנציונליות
❖ מעורבות הורים מינימלית
ואחרי:
❖ פיתוח עבודת צוות וקשרי חברות חדשים
❖ קיום יריד בית ספרי מדי שנה – יום שיא
❖ בית הספר מדבר בשפה של חקר
❖ שיטות לימוד מתקדמות – חקר כחוויית הוראה
❖ קירוב ועירוב הורים

 תוצרים חיוביים:

❖ שיפור קשרי תלמידים-מורים
❖ מעורר יצירתיות ויזמות בכל בית הספר
❖ התפתחות רגשית וחברתית של התלמידים (לוותר אחד לשני אפילו בבחירת נושא החקר)
❖ מחויבות לתהליך החקר – לדוגמא: אימהות באו וסיפרו שהילדים קמו מוקדם להאכיל חיות ובאו גם בשבתות…

 מחירים להצלחה:

❖ בא לעתים על חשבון שעות פרטניות של ילדים
❖ בא לעתים על חשבון שעות לימודים
❖ לחץ גדול לפני יום השיא
❖ לעתים מעורבות גדולה של מבוגרים כדי להציג תוצרים
❖ השקעה תקציבית גדולה

תיאור הפעולות שהביאו להצלחה:

בשנה הראשונה – תשע"ג:

❖ העלאת הרעיון על ידי המנהלת פאתינה בעקבות הכנסת שעות חקר לכיתות ו' על ידי משרד החינוך ורצון להרחיב זאת
❖ קיום ישיבות עבודה של המנהלת עם צוות מורות המדעים
❖ קבלת החלטה על השתתפות כל כיתות ו' וגם קבוצות נבחרות מכיתות ה'
❖ קבלת החלטה מה יהיו נושאי החקר
❖ בניית שלד של תוכנית עבודה
❖ חלוקת התלמידים לקבוצות הטרוגניות בעזרת המחנכות: 90 תלמידים חולקו לקבוצות של 5-7 תלמידים עם 6 מורות. מכיתות ה' – 6-8 זוגות. לא כלל חינוך מיוחד.
❖ המורות עוברות השתלמויות בפיסגה בטייבה.
❖ המורות לערבית עוזרות בניסוח לשוני של השאלות
❖ המורות סוהאד ואמאל עוזרות לתלמידים בבניית נוסחאות החישוב
❖ המורה שוקרי עוזר בתחום התקשוב
❖ המנהלת עורכת ראיונות למורות ולתלמידים ועוקבת מקרוב אחר ההתקדמות.

logo balon
בשנה השנייה – תשע"ד:

❖ קבלת החלטה להרחיב את עבודות החקר בכיתות ה'.
❖ קבלת החלטה לכלול גם שתי כיתות חינוך מיוחד ולקויי שמיעה – 16 תלמידים – המנהלת פאתינה: "החקר היה בשבילי מבחן כמה אני מתחייבת לערכים של הכלת הילדים ושילוב. היו קשיים לוגיסטיים, אך בסופו של דבר אלו הקבוצות הכי מדהימות ואותנטיות שכבשו את תשומת הלב ביריד"
❖ קבלת החלטה להכניס גם עבודות חקר בתחום החברתי
❖ עירוב ההורים ובקשה מהם להביא חומרים
❖ שינוי במערכת השעות – גם ליום שבת
❖ השתלמות בית ספרית מוסדית במיומנויות חשיבה וחקר מאוניברסיטת תל אביב
❖ כל המורות שותפות ליריד (בהנחיית המורות למדעים), כל צוות בית הספר משתתף, מעורב, עוזר גם לפני היריד בהכנת הדוכנים וכו' – מזמן גיבוש צוות והתלכדות טובה.

logo balon
❖ בשנה השלישית – תשע"ה:

❖ קבלת החלטה להכניס את החקר לכל תחומי הדעת והלימוד
❖ הרחבה נוספת: הכנסת קבוצות תלמידים מכיתות ד'
❖ שינוי במערכת השעות – התאמת שעות פרטניות למורות בכיתות לעומת שעות החקר
❖ השתלמות בית ספרית מוסדית בנושא תקשוב
❖ תכנון ולו"ז מסודר מתחילת השנה – מועדים קבועים למתן שאלות החקר, תהליך החקר וליוויו.
❖ שילוב 3 מורות בחקר בנושאים חברתיים: עם תלמידות ו' – חלומות תלמידים (5 בנות), עם תלמידים לקויי שמיעה על שפת סימנים ותקשורת, עם תלמידות נוספות – על מנהיגות צעירה
❖ קבלת החלטה שהתלמידים חוקרים ומייצרים תוצרים שגם יימכרו – למשל מאפים ועוגיות של אלו שלומדים על תפיחת בצק.

עקרונות הפעולה

❖ יזמות והעלאת רעיונות לאורך כל התהליך
❖ שיתוף צוות המורים בחשיבה ובפיתוח
❖ הרחבה הדרגתית של תהליך החקר בשכבות הלימוד
❖ תכנון מדוקדק של תהליך הכנסת החקר
❖ קביעת לו"ז ונושאי חקר
❖ חלוקה לקבוצות לימוד הטרוגניות
❖ ליווי התהליך בפיתוח מקצועי למורים
❖ שילוב כל חדר המורים בפעילות החקר
❖ שינוי והתאמת מערכת השעות הבית-ספרית
❖ חיפוש מתמיד אחר הרחבת החקר מעבר לפן הלימודי
❖ מעקב והערכה צמודים לתהליכי החקר
❖ עקרון ההכלה – גם בתהליך החקר
❖ הפיכת החקר לתהליך יצרני
❖ יצירת קהילתיות ומעורבות הורים לאורך כל התהליך

סיפורי מקרה מיוחדים:

❖ ילד בכיתה של סוהאד – תלמיד חלש עם בעיות התנהגות, נכנס עם המורה אריג' לעבודת חקר והשתנה לגמרי – מנהיגות, ביטחון עצמי, הכי טוב בקבוצה, גם היחס של התלמידים אליו השתנה.

❖ תלמיד של אריג' הסובל מהשמנת יתר עשה עבודת חקר איך סוג האוכל משפיע על אוגר – האכיל אותו במבה והשמין הכי הרבה…

School days. Pictogram icon set. School children.

שאלות למידה לעתיד:

❖ איך מרחיבים את תהליך החקר לכל שכבות בית הספר?
❖ איך מרחיבים את מעורבות ההורים בתהליך החקר? אפשרויות: התנסויות ומופעים.
❖ כיצד מפתחים את היריד ויום השיא ככלי לימודי ושיווקי?