סוף מעשה בהקשבה תחילה

לא פעם ארגונים מלאי כוונות טובות לא מצליחים להגיע לידי מימוש בשל אי הקשבה לקולות מן השטח – מהם למעשה הרצונות והצרכים האמיתיים? התרבות הארגונית של תובנות בחינוך מבוססת על שותפות מלאה והקשבה לכל העוסקים במלאכה – בתי הספר, התלמידים, ההורים והמתנדבים. לאחרונה השתתפו בתי הספר של תובנות בחינוך בפרויקט משובים "לשמוע את קולה של קהילת בית הספר" (8,100 משיבים!). הפרויקט הביא למסקנות חשובות ומרתקות: מהתקדמות בלימודים ועד למצב הרגשי בשנת הקורונה – טעימה קטנה מהדברים החשובים שלמדנו.

באפריל 2020 ערכנו פרוייקט משובים רחב הקף (6400 משיבים) אשר העניק לנו מבט מעניק על הפעילות של תובנות בחינוך על רקע המעבר ללמידה מרחוק. השנה ערכנו פרוייקט משובים רחב אף יותר (8,100 משיבים) עם 11 שאלונים ב-3 שפות אשר חולקו לקהלים שונים – מורים, תלמידי יסודי, תלמידי על יסודי, הורים ומתנדבים. הנתונים אשר התקבלו נותחו והועברו ליישום והסקת מסקנות ב-2 רמות: רמת בית הספר היחיד – כל בית הספר קיבל את ממצאי המשובים של קהילתו וברמה הכלל הארגונית של תובנות בחינוך – ניתוח כללי אשר מאפשר את איתור הנקודות אשר דורשות השקעה ופיתוח.
הנושאים המרכזיים אשר נבחנו בסקר הגדול היו –
– התנהלות בית הספר במהלך שנת 'שגרת הקורונה'.
– ההשלכות השונות של הלמידה מרחוק.
– ניצול הזדמנויות ודברים שחשוב וכדאי לשמר.
מעבר לשאלות הכלליות הסקר כלל אפשרות מיוחדת לפנייה אישית – אם בבקשה לסיוע, אם ברצון להתנדב, אם באפשרות להביע הערות ודעות – וגם כאן למדנו כל כך הרבה! אם מהורים אשר חשים כי ילדיהם זקוקים לסיוע נוסף בלימודים, אם מתלמידים אשר היו רוצים סיוע בחיזוק הקשרים החברתיים, אם ממורים אשר שיתפו בקשיים ואתגרים אשר היו שמחים לקבל עליהם מענה ועוד…

ריכזנו עבורכם מס' נתונים מעניינים ומרתקים אשר עלו מן המשובים הבית ספריים:
התנהלות בית הספר בשנה של "שגרת קורונה". מרבית המורים, ההורים והתלמידים ציינו את ההתנהלות הטובה, שיתוף הפעולה של הנהלת בית הספר עם ההורים, אכפתיות, דאגה וכבוד כלפי התלמידים, המורים וההורים. מרבית התלמידים בחינוך יסודי ציינו כי הם חשים שייכות לבית הספר וכי בבית הספר יש מורה\ מבוגר אחר שמקשיב להם (בחינוך על יסודי – שני שליש מהתלמידים ציינו זאת)
השלכות של תקופת למידה מרחוק: בכל המשובים צוינו הקשיים והחששות בפני היכולת להשלים פערים לימודיים. החשש גבוה יותר נמצא בקרב המורים ובקרב תלמידי כיתות י'-יב' (כמחציתם ציינו כי חשים שתקופת הלמידה מרחוק פגעה לרעה בעתידם). הורים ומורים רבים ציינו כי יחד עם סגירת פערים לימודיים ,קיים הצורך הרב במענים רגשיים לתלמידים וסיוע בחידוש הקשרים החברתיים ומתן מענה הולם לשעות הפנאי (כשליש מהתלמידים בחינוך על יסודי ציינו שהם משתתפים בלמידה בלבד, לא נפגשים עם חברים ולא לוקחים חלק בפעילות פנאי או העשרה כלשהי). חלק ניכר מהצוותים החינוכיים ציינו את העייפות ותחושת השחיקה המקצועית שהתקופה גרמה להם.
הזדמנויות ופרקטיקות לשימור: יחד עם הקשיים שצוינו, שני שליש מהמורים ציינו כי התקופה תרמה במידה רבה להתפתחותם המקצועית. מרבית המשיבים הצליחו להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים, נחשפו לדרכי הערכה חדשות ואף פיתחו יחידות הוראה יצירתיות. בין הפרקטיקות העיקריות לשימור צוינו מיומנויות למידה עצמאית, שימוש באמצעים טכנולוגיים בהוראה, שימוש בהערכה חלופית.
ממצאים מרכזיים מבחינת הפניות האישיות, הפן הייחודי במשובים שלנו:
28% מההורים פנו בבקשות סיוע לילדיהם, בדגש על סיוע לימודי, רגשי או חברתי. לא פחות מ-117 הורים סיפרו כי ביכולתם להתנדב ולסייע למשפחות אחרות בלימודים או בתחומים חבריים. 16% מן המורים פנו בבקשות המתחלקות בין ציוד קצה, הכשרות מקצועיות והתחשבות וגמישות גבוהה יותר מהנהלות בתי הספר. 27% מתלמידי בתי הספר היסודיים ביקשו יצירת קשר אישי מצוות בית הספר, בעיקר לסיוע בתחום הלימודיים או החברתיים. בקרב תלמידי העל יסודי האחוז הפניות ליצירת קשר על ידי צוות בית הספר עומד על 15%. כמחצית הפניות עסקו בסיוע רגשי-חברתי וכמחצית -בסיוע לימודי. שמחנו לגלות 144 תלמידים (7%) שציינו כי היו רוצים להתנדב ולסייע לתלמידים אחרים בבית ספרם.

אין ספק כי שנה שניה של הפרויקט הצליחה להפוך אותו ממענה לשעת חירום לשגרה ארגונית ברוב בתי הספר של תובנות בחינוך. תובנות בחינוך תמשיך לפתח ולקיים את הפרויקט גם בשנים הבאות כדי להבטיח שקולם של חברי הקהילה ימשיך להישמע ובתי הספר ימשיכו בתהליך של שיפור ולמידה מתמידים.

שתפו את הפוסט

פוסטים נוספים

דילוג לתוכן