עמותת תובנות בחינוך קמה בשנת 2011 כמיזם חדשני המעניק פלטפורמה מקצועית-ניהולית המאפשרת לבתי ספר פריפריאליים להפוך לבתי ספר מעוררי השראה בהישגים חינוכיים וחברתיים ובהשפעתו החיובית על קהילת בית הספר: תלמידים, מורים, הורים והקהילה הרחבה.

העמותה פועלת ב-37 בתי ספר ברחבי הארץ, בהם כ-17,000 תלמידים ותלמידות, כ-1,800 מורים ומורות ומערך של כ-1,700 מתנדבים ומתנדבות. תובנות בחינוך מפעילה מתודולוגיה מוכחת פורצת דרך, במטרה לאפשר למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה הקושרת בין נתוני רקע וסיכויי הצלחה בחברה הישראלית.

בתי הספר שנכללים במיזם זוכים לסיוע של הון אנושי – ליווי מקצועי של מטה המיזם ושילוב של מתנדבים מסקטורים שונים. כל בית ספר מקבל גם תמיכה כספית שניתנת על בסיס הצרכים ותכנית עבודה המוגדרת על ידי מנהל בית הספר והצוות החינוכי.

Multimedia icons set for web and mobile in circles עיקרי הפעילות

העמותה מתמקדת בפעילות שטח וליווי שוטף של בתי הספר:

  • הרחבת גבולות הגדרת תפקיד מנהל בית הספר למנהיג חברתי ופדגוגי. תמיכה ביוזמות המנהל כמו למשל, יצירת רצף טיפולי על ידי הארכת יום הלימודים וקיום פעילות בלתי פורמלית בשעות אחה"צ בבית הספר, הארכת שנת הלימודים בפעילויות קיץ מגוונות, קיום תכניות לשיפור האקלים הבית ספרי, איתור חוזקות התלמידים ומתן מענה וכדומה.
  • העצמת מנהלי בתי הספר וצוותיהם, תוך יצירת מבנה ארגוני תומך המאפשר מימוש החזון הבית ספר.
  • יצירת מעטפת תמיכה לכל בית ספר – הכוללת הקמת ועד פעולה, יצירת שותפויות אסטרטגיות והכנסת מתנדבים לבתי הספר. בין התוכניות הבולטות: חוגי העשרה מחוץ לכתלי בית הספר, עידוד מצוינות, הקמת מרכזי למידה בעזרת מתנדבים וחונכים, יצירת פעילויות במהלך חופשת הקיץ וחופשות החגים.
  • סיוע בבניית תוכניות עבודה בית-ספריות תוך איגום משאבים, בניית חזון, מיפוי יעדים וצרכים ומתן מענים נדרשים.
  • ליווי צמוד למנהלים ולרכזי התחומים – מפגשים שוטפים, הדרכה, תמיכה וסיוע בקידום פעילותם ובשינוי התרבות הארגונית בבתי הספר.
  • פיתוח מערך ידע בבתי הספר, כולל מיפויים רב-ממדיים ופרטניים, משובים ותיעוד.

במקביל וכחלק אינטגרלי מפעילותו – מתמקד מטה המיזם בהמשגת מודל הפעולה, פיתוחו וגיבושו, כך שיוכל להפוך למודל ישים ברמה ארצית.

פיתוח המודל נעשה תוך בניית קהילה לומדת של בתי הספר במיזם, המקיימים קשרי גומלין ללמידה וליישום תובנות ולפיתוח המודל החינוכי בראייה רחבה. 

Multimedia icons set for web and mobile in circlesמעגלי השינוי

המיזם שואף לחולל שינוי בשלוש רמות:

  • שיפור בתי הספר ביחס לעצמם – על פי מדדים כמותיים ואיכותניים, בהתאם לעקרונות המיזם.
  • המשגה וגיבוש מודל פעולה ברמת כלל ארצית.
  • שינוי השיח הציבורי על מערכת החינוך הציבורית – בנייה מהבסיס של קהילה, המוקירה ומכבדת את אנשי מערכת החינוך

 Multimedia icons set for web and mobile in circlesשותפויות

צה"ל: יחידות מודיעין, חיל אוויר, השייטת, מדור הפקות צה"ל.

אקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, רופין, בית ברל, המכון הטכנולוגי חולון, כפר הסטודנטים בלוד – חוגים ולמידה במסגרת הארכת יום הלימודים.

המגזר העסקי: בנק הפועלים, אפלייד מטריאלס,  I.B.M, בזק, נישה, מקאן אריקסון, רשת, חב' סקיפיו, חב' נובה.

המגזר הציבורי: בנק ישראל, רשויות מקומיות.

עמותות: קרן הורביץ [למידע אודות התכנית הבין-דורית], מפעלות חינוך וחברה, קרן קרב, פו"ש, מגבית קנדה, משאלת לב, ספר סיפור הצלחה, מלאכי יום הולדת, רוח טובה.

מתנדבים פרטיים.

 Multimedia icons set for web and mobile in circles כנסים ואירועים

כנס  Tedx youth לנוער ביוזמת תובנות בחינוך ובחסות TED  העולמי / תובנוער , הוא כנס שנתי בו מככבים ילדים ובני נוער מוכשרים מכל הארץ, אשר הגיעו להישגים לאומיים ובינלאומיים במגוון רחב של תחומים: מדע, חדשנות, אמנות, מוזיקה, ספורט ועוד. במסגרת הכנס ניתנת לילדים ולבני הנוער במה לדבר על הישגיהם ולהציגם.

לינק לתמונות מכנס Tedx youth

אי-כנס תובנט הוא אי-כנס שנתי בנושאי חינוך ביוזמת תובנות בחינוך. תובנט הוא כינוס ייחודי לא פורמלי של אנשי חינוך, יזמים חברתיים וגורמים שונים בחברה האזרחית. תוכנית האי-כנס, על פי פורמט שמפעיל ד"ר יוסי ורדי, נוצרת על ידי המשתתפים, כאשר כל אחד מהם רושם ביום הכנס עצמו על גבי לוח זמנים נושא/רעיון לדיון/סדנה/הרצאה/הפעלה/פאנל ואת שמו, בכל נושא שיבחר בתחום.

סיקור אי-כנס תובנט

כנס הוקרה למתנדבים

ערב זה נועד להוקיר תודה לכל מעטפת המתנדבים הפועלים בבתי הספר, להדגיש את איי-המצוינות המתקיימים בבתי הספר השונים, להגביר את הלכידות בקרב קהילת תובנות בחינוך ולהפנות זרקור חיובי לחברה בישראל בנושא ערך ההתנדבות. הערב מביא לידי ביטוי את העשייה המגוונת  של בתי הספר, בסיוע העבודה הברוכה והנתינה של המתנדבים והשותפים השונים במגוון בתי הספר בהם תובנות בחינוך מעניקה רוח גבית.