ted (33)

קמפוס "ביאליק רוגוזין"

כתובת: העלייה 49 תל אביב

מנהל: אלי נחמה
יו"ר ועד פעולה: רינה זמיר

צוות בית הספר: 110 .

מספר תלמידים: 970 תלמידים מ-51 מדינות בני כל הדתות .

מספר מתנדבים: 400 מתנדבים ושותפים לדרך

חזון בית הספר:

לתת לכל תלמיד/ה את מרחב האפשרויות לפיתוח הפוטנציאל האישי, ולפתוח בפניו הזדמנות לרכישת השכלה
וכישורי חיים שיאפשרו לו בחירה בתחומי התעסוקה ההיי-טק
והטכנולוגיה, הקמת משפחה, השתייכות לקהילה, תרומה לחברה ושירות משמעותי למען החברה.

לחנך לערכים של כבוד האדם, שוויון, חופש בחירה, מחויבות אישית ומחויבות חברתית.

להעניק תעודה איכותית ומשמעותית לכל תלמיד שתאפשר השתלבות מיטבית בעולם התעסוקה או
להפחית את ממדי הנשירה הסמויה והגלויה של התלמידים מבית הספר.

לצמצם אלימות ,להעניק תחושת בטחון הגנה וכבוד הדדי.

להביא את כלל תלמידי ביה"ס לשירות איכותי ומשמעותי בצה"ל

לרתום את ההורים כשותפים לעשייה החינוכית ולהפכם להורים לומדים.

ליצור איחוד מיטבי של המסגרות לבית ספר אחד המוביל חזון ומטרות משותפות.