86.96% זכאות לבגרות

שפע ברכות לבית ספר "רמז" למנהלת איריס דורון למורים ולצוות, על הישגי תלמידי כיתת אתגר בשנת הלימודים תשע"ד. % 86.96 מכלל תלמידי הכיתה זכאים לתעודת בגרות. הישג זה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי לכיתות שמשתתפות בפרויקט אתגר שמעניק לתלמידים מרקע קשה הזדמנות להצליח בבגרויות ובאמצעות כך סולל את דרכם לעתיד אקדמי.