שם בית הספר: אלעומריה
כתובת: כפר קאסם.
שם מנהל/ת בית הספר: מוחמד צרצור

יו"ר ועד פעולה:
מספר התלמידים הלומדים בבית הספר: 323 תלמידים
מספר הכיתות: 13 כיתות.
מספר מורים: 25
מתנדבים ושותפים לדרך:

תכניות ייחודיות:
קבוצת מצוינות 2000, קבוצת חכמים באנרגיה, קבוצת הסייבר, קבוצת נתיב האור.
• ביה"ס שם דגש על חינוך ערכי ע"י טיפוח אקלים חינוכי מיטבי.
• הפעלת תכניות בחינוך הערכי כמו: מפתח הלב, כישורי חיים.
• מועצת התלמידים מורכבת מנציגי כל הכיתות ופעילותה בולטת בהוויה הבית ספרית.

  • חזון חינוכי:
    בית הספר שואף להיות מוסד לימודי, חינוכי, ערכי, מוביל, ייחודי, וחדשני, וזאת על ידי יצירת אקלים חינוכי לימודי חברתי פתוח, בטוח ומתחדש שתר אחר טיפוח המצוינות, היצירתיות בקרב תלמידיו, מוריו וכל הבאים בשעריו.
    בית הספר ישים דגש מיוחד על הנחלת מערכת ערכית הומאנית ואזרחית.
    בית הספר יתמיד בשיפור והתאמת דרכי ההוראה לפדגוגיה חדשנית, תוך הטמעה של עקרונות הלמידה המשמעותית שתוביל להישגים לימודיים,למימוש עצמי ולמצוינות.
    בית הספר יפעל להכשרת לומד עצמאי, אוריין תקשוב בסביבות למידה מותאמות למאה ה-21.