אודות

״תובנות בחינוך״

עמותת "תובנות בחינוך" נוסדה בשנת 2011 בשותפות עם ד"ר יוסי ורדי, גרעין מייסדים מעולם התעשייה וההייטק, קרנות פילנתרופיות וקארן טל אשר ניהלה את קמפוס "ביאליק-רוגוזין". 

העמותה נוסדה במטרה לקדם מוביליות חברתית וכלכלית ולהעלות את סיכויי ההצלחה של תלמידים מהפריפריה החברתית ו/או הגאוגרפית, שיש להם נתוני רקע נמוכים. השאיפה היא לאפשר למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המתאם הקיים בין נתוני רקע לבין סיכויי הצלחה בחברה. התהליך כולל פיתוח תפיסות ויכולות ניהוליות וביסוס תשתיות ארגוניות במטרה לקדם הוראה ולמידה מכוונות עתיד, חוסן ארגוני ואקלים מיטבי.

קהל היעד

העמותה פועלת בבתי ספר בפריפריה החברתית והגאוגרפית ובקהילה שמאופיינים בהישגים נמוכים בלימודי ליבה, אקלים לימודי ירוד וקשיים בניהול הכיתה ובהוראה.

פיתוח מנהיגות ניהולית

שיפור איכות ההוראה

חיזוק החוסן הבית ספרי

אנו מאמינים שפיתוח מנהיגות ניהולית, שיפור איכות ההוראה וחיזוק החוסן הבית ספרי יובילו לעלייה בממדים החינוכיים כשינוי בר-קיימא, גם במציאות משתנה, ושואפים להשיג זאת באמצעות שינויים ביתספריים המחוללים שינוי בבתי הספר. 

"תובנות בחינוך" פועלת מתוך תפיסה מערכתית-אקולוגית של בית הספר, הרואה בחיזוק המנהיגות ושיתופי הפעולה הפנים-בית ספריים מפתח לשיפור וקידום הישגי התלמידים לצד פיתוח המיומנויות הנדרשות למאה ה- 21.

אנו פועלים בבתי הספר על פי מודל ייחודי שפותח על ידינו, המספק מענים בבתי הספר בשלושה ערוצים, תוך שותפות מלאה בין העמותה לבית הספר.

המנגנונים ש"תובנות בחינוך" מנסה להטמיע בבתי הספר כוללים גם עידוד יוזמות ליצירת שותפויות עם גורמים חיצוניים ושילוב של טכנולוגיה בחינוך, וכלי בינה מלאכותית כחלק בלתי נפרד מהמסע לשיפור בתי ספר. 

בשנת תשפ"ד

אנו פועלים ב-37 בתי ספר
מהפריפריה החברתית של ישראל

(יסודי, חט"ב ותיכונים).

תחומי הפעילות

"תובנות בחינוך" פועלות בביה״ס ותוך שותפות מלאה איתם, בתחומים הבאים:

שני תחומי הפעילות הללו מלווים בתהליך של מדידה והערכה, שהוא חלק בלתי נפרד מהפעילות של "תובנות בחינוך" בתוך בתי הספר ומאפשר לנו לבדוק ולטייב את התהליך לכל אורך הדרך.

שותפויות ומתנדבים

מכיוון שאנו תופסים את בית ספר לא רק כמקום לימוד אלא כמרכז חינוכי, חברתי, טיפולי ובונה קהילה, אנו מאמינים שיש צורך אמיתי בשילוב של אנשים נוספים – מתנדבים שיביאו עימם זוויות ראיה חדשות, יפתחו וירחיבו אופקים ויסייעו מעצם נוכחותם לבניית בטחון עצמי וחוסן רגשי.

השותפויות מבוססת על שיתופי פעולה עם חברות היי טק, מוסדות אקדמיים, יחידות צבאיות, רשויות מקומיות, עמותות ואנשים בכירים במשק הישראלי. המתנדבים משתלבים בהפעלת תוכניות חינוכיות קיימות או תוכניות ספציפיות שאנו בונים עם החברה.

ועד מנהל

יאיר סרוסי

יו"ר העמותה
יו"ר בנק הפועלים לעבר, יו"ר חברת צים ויו"ר חברת אנלייט

דורון לבנת

חבר ועד
בעלים חברת עגור ד.ל אחזקות ויזם חברתי המשקיע בעיקר בתחומי החינוך ובתכניות ארוכות טווח

דוד פרלומטר

חבר ועד
סגן נשיא בכיר בחברת אינטל העולמית לשעבר, יו"ר מייסד עמותת "משלנו"

אריאל וייס

חבר ועד
מנכ"ל יד הנדיב לשעבר וחבר דירקטוריון בספריה הלאומית

דיתה ברונציקי

חברת ועד
יזמת ישראלית, מייסדת חברת אורמת, כלת פרס ישראל לתעשייה לשנת 2018.

רמי ליפמן

חבר ועד
יזם חברתי ומשקיע אנג'ל ישראלי

ד״ר יוסי ורדי

חבר ועד
יזם טכנולוגי ומשקיע