החזון שלנו

תובנות בחינוך מחויבת למתן בסיס למוביליות חברתית וכלכלית באמצעות מהפכים בית ספרים המחוללים שינוי בבית הספר ובקהילה ומאפשרים למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה הקושרת בין נתוני רקע לסיכויי הצלחה בחברה הישראלית.

עמותת 'תובנות בחינוך' נוסדה בשנת 2011 בשותפות עם ד"ר יוסי ורדי, גרעין מייסדים מעולם התעשייה והייטק, קרנות מובילות וקארן טל. העמותה נוסדה מתוך חזון, שליחות ואמונה כי לכל ילדה וילד מגיע סיכוי שווה והזדמנות אמיתית להשתלבות בעולם האקדמיה, ההייטק והטכנולוגיה. העמותה פועלת בשדה ייחודי של אלפי תלמידות ותלמידים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות אשר מביטים כיצד הפערים החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית הולכים וגדלים. העמותה פועלת באמצעות מודל הוליסטי פורץ דרך אשר מסייע לבתי ספר להפוך למצטיינים בהישגים החינוכיים – חברתיים ולעוגן קהילתי מעורר השראה. המיזם פועל בשותפות עם צוות בית הספר, הרשות המקומית, משרד החינוך ומתנדבים מהחברה האזרחית.

תודה למשקיעים החברתיים

ממליצים עלינו

הרשמה לניוזלטר תובנות בחינוך